Úvod - Organizátori

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Gynekologicko-pôrodnícka klinika - Fakultná nemocnica Trenčín

v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne


Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

ďakujeme Vám za prejavený záujem o účasť na XIX. kongrese Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS.
Vzhľadom na limitovanú kapacitu hotela sme nútení ukončiť možnosť registrácie na kongres.

Ďakujeme Vám za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami pri ďalších odborných podujatiach.

 

Organizátori podujatia
 

http://www.endoskopickykongres.sk/admin/csadmin/photoloader/30/720x720/sgps-sls.jpg

si Vás dovoľujú pozvať na

XIX. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

Záštitu nad podujatím prevzal Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Hlavnou témou kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bude
Endoskopia - naše úspechy a neúspechy, tipy a triky. Varia.


6. – 7. 4. 2018 (piatok - sobota), Hotel Elizabeth ****, Trenčín


Koordinátor kongresu: MUDr. Peter Kaščák, PhD.