Úvod - Organizátori

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
FNsP J. A. Reimana Prešov - Oddelenie gynekológie a pôrodníctva II.
Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov – Klinika gynekológie a pôrodníctva
v spolupráci

si Vás dovoľujú pozvať na

XVIII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

Hlavnou témou kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bude Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie. Endoskopické váriá. Prezentované budú aj témy z gynekologickej praxe, vrátane liečiv, pomôcok a inej zdravotníckej techniky.


31. 3. – 1. 4. 2017, Hotel Patria ****, Štrbské Pleso

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás ako koordinátor čo najsrdečnejšie pozval na XVIII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, ktorý sa bude konať v hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 31. 3. – 1. 4. 2017.  Ako každý rok sa znova gynekológovia zo Slovenska, Čiech, Moravy a  zahraničia stretnú tento krát  na východe Slovenska v malebnom prostredí Vysokých Tatier.

Hlavnou témou kongresu je Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie.

Prezentované budú práce z endoskopickej praxe – nie len konvenčnej laparoskopie a hysteroskopie, ale aj  práce z oblasti robotickej chirurgie, pričom ich vzájomným porovnaním poukážeme na rozdielnosť, výhody a aj negatíva jednotlivých operačných techník.

Endoskopia – súčasnosť a budúcnosť konvenčnej laparoskopie, táto téma v sebe spája všetky časti gynekologickej endoskopickej operatívy. Konferencia bude nielen odborným ale aj spoločensko-priateľským stretnutím gynekológov z fakultných kliník, cez gynekologicko-pôrodnícke oddelenia až po kolegov z jednodňovej ambulantnej sféry.

Hlavný dôraz bude spočívať v originálnych prácach s ťažiskom pre prax, ktoré budú v sebe zahŕňať aj praktické operačné postupy a techniky vo forme videoprezentácií. 

Dôležitou súčasťou kongresu bude určite aj bezprostredný osobný kontakt, možnosť priamej diskusie a nadviazanie novej spolupráce, stretnutia so starými priateľmi, čo vytvorí nenahraditeľné prostredie pre odborný rast, rozvoj odboru ako aj upevnenie osobných vzťahov.

Tešíme sa na Vašu bohatú aktívnu aj pasívnu účasť, osobné stretnutia a mnoho odborných poznatkov.

MUDr. Jozef ADAM, PhD.
Koordinátor kongresu

Prenos zabezpečili

Jef
Nti