Úvod

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
II. Gynekologicko – pôrodnícka klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Vás pozývajú na

XVII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

na tému: Robotika versus laparoskopia v gynekologickej endoskopii a endoskopické váriá


14.-15. apríl 2016, Hotel Partizán ****, Tále

 

Vážení kolegovia a partneri,

Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS a II. Gynekologicko – pôrodnícka klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú osloviť s ponukou spolupráce a možnosťami partnerskej podpory podujatia.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene výboru odbornej spoločnosti pozval na XVII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS, organizovanom v termíne 14.-15. apríla 2016 na Táloch v Hoteli Partizán.

Gynekológovia sa tu opäť zídu, aby si vymenili najnovšie poznatky, informácie i skúsenosti.

Hlavnou témou XVII. kongresu s domácou i medzinárodnou účasťou bude zhodnotenie robotického a konvenčného laparoskopického prístupu v gynekologickej endoskopii, ale prezentované budú i okruhy tém z gynekologickej praxe, vrátane liečiv, pomôcok a inej zdravotníckej techniky.

XVII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS bude pre Vás jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s predstaviteľmi i rádovými pracovníkmi odboru, predstaviť im svoje produkty a zoznámiť sa s ich potrebami. Takéto stretnutia sú pre všetkých zúčastnených vždy prínosné.

Srdečne Vás pozývame.

MUDr. Tibor BIELIK, Ph.D.
Koordinátor kongresu

 

 

Hlavný partner kongresu

Partner a zabezpečenie live surgery

Partneri kongresu