Odborný program


ŠTVRTOK 23. 9. 2021

07:00 - 09:00 h Registrácia úcastníkov
09:00 - 09:15 h Zahájenie kongresu

ODBORNÝ PROGRAM
Pracovné predsedníctvo a komentátori: Vána J., Drahonovský J., Slezák I.
09:15 LIVE SURGERY Laparoskopická segmentálna resekcia rekta pri DE
13:00 - 14:00 h Obednajšia prestávka
ODBORNÝ PROGRAM
Pracovné predsedníctvo: Ferko A., Jezberová M., Bielik T.
14:00 – 14:20 h Transvaginálna sonograa a hlboko inltrujúca endometrióza.
Bielik T. (Cadca)
14:20 - 14:40 h Prínos MR v zobrazení endometriózy creva (endometriózy panvových orgánov).
Jezberová M. (Bratislava)
14:40 - 15:00 h Demonštrácia prípadových štúdií - case studies.
Vlcáková D., Bielik T., Jezberová M. (Cadca, Bratislava)
15:00 - 15:20 h Chirurgické techniky liecby DE - analýza nášho súbor.
Bielik T. (Cadca)
15:20 - 15:40 h Resekcia rekta. Niekolko technických poznámok pre gynekológa a chirurga.
Ferko A., Adámik M. (Martin)
15:40 - 16:00 h Dehiscencia kolorektálnej anastómozy. Rizikové faktory a možnosti prevencie.
Adámik M., Ferko A. (Martin)
16:00 – 16:20 h Strategie lécby endometriózy.
Drahonovský J. (Praha)
16:20 - 16:40 h Manažment DE a provozní aspekty pri komplexním rešení DE na specializovaném
gynekologickém pracovišti.
Charvát M. (Praha)
16:40 - 17:00 h Endometrióza - diagnostika, indikacná rozvaha, operacný výkon.
Slezák I. (Bratislava)
Obcerstvenie: pocas prednášok
19:00 h Spolocenský - diskusný vecer

PIATOK 24. 9. 2021

ODBORNÝ PROGRAM
Pracovné predsedníctvo: Ferko A., Charvát M., Bielik T.
09:00 - 09:20 h Elektronická databáza pacientok s endometriózou a jej klinický význam.
Martincek V. (Cadca)
09:20 - 09:40 h Bolest asociovaná s endometriózou: jej hodnotenie a klinický význam.
Fullová P., Kulkovská T. (Cadca)
09:40 - 10:00 h Prínos klasikacného systému endometriózy.
Tomša L. (Cadca)
10:00 - 10:20 h Medikamentózna konsolidacná liecba po chirurgii endometriózy
- co a kedy má zmysel.

Kulkovská T., Bielik T. (Cadca)
10:20 - 10:40 h Certikovaná centra a kritéria pro jejich akreditaci - prol CLE v UPMD.
Drahonovský J. (Praha)
10:40 - 11:00 h DE a infertilita - skúsenosti centra asistovanej reprodukcie.
Krajkovic P. (Martin)
11:00 – 11:20 h Endometrióza uropoetického systému.
Lupták J., Bielik T. (Martin, Cadca)
11:20 - 11:40 h Adenomyóza - diagnostika a co dalej?
Slezák I. (Bratislava)
11:40 - 12:00 h Cytoredukcná chirurgia adenomyózy - náš súbor.
Bielik T. (Cadca)
12:00 h Záver kongresu
Občerstvenie: počas prednášok


Generálny partner

Hlavný partner

Arthrex s.r.o.

Partner

Radix

Vystavovatelia