Organizačné informácie

Odborný garant

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Koordinátor kongresu

MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Organizátor

 • Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
 • Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
 • Gynekologicko - pôrodnícka klinika - Fakultná nemocnica Trenčín

Organizačný sekretariát

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Daniela HUDÁKOVÁ
Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk

Usporiadateľ

Gynekologicko-pôrodnícka klinika - Fakultná nemocnica Trenčín

Vedecký výbor

 • MUDr. Jozef Adam, PhD.
 • MUDr. Tibor Bielik, PhD.
 • prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
 • MUDr. Boris Hudec
 • MUDr. Peter Kaščák, PhD.
 • MUDr. Martin Petrenko, CSc.
 • doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
 • MUDr. Ján Richnavský, PhD.
 • MUDr. Igor Slezák
 • prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 • doc. MUDr Peter Urdzík, PhD.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.