Online registrácia

Registračný poplatok

  do 30. 8. 2021* po 30. 8. 2021 na mieste
Členovia SGPS 80 € 100 €
Nečlenovia SGPS 100 € 120 €

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Účasť je možné zrušiť v termíne do 30. 8. 2021. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.


Online registračný formulár
( ak ho nemáte, uveďte dátum narodenia )Štvrtok 23.9.2021
Obed - 20 € / osoba
Večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia - 30 € / osoba

Cena spolu: 0 €


Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru je možné vystaviť na fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Pred potvrdením fakturačných údajov si ich riadne skontrolujte.

(obchodné meno, ulica, mesto)
Spôsob platby